Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die Sander Personal Coaching verricht voor zijn klanten. De voorwaarde zijn bestemd voor alle klanten van Sander Personal Coaching. Voor de activiteit “Hike & Survival tocht” zijn andere algemene voorwaarden van toepassing.

Door gebruik te maken van de diensten van Sander Personal Coaching gaat de klant automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden.

 1. Aansprakelijkheid
 • Sander Personal Coaching is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van eigendommen van de klant of derden.
 • Sander Personal Coaching is niet aansprakelijk voor fysieke schade van de klant of derden opgelopen tijdens activiteiten van Sander Personal Coaching.
 • De klant is zich bewust van het feit dat fysieke beweging risico’s met zich mee kan brengen waardoor materiële en/of letsel schade mogelijk is.
 • De klant accepteert dat deelname aan activiteiten van Sander Personal Coaching geheel voor eigen risico is.
 • Bij het beschadigen of kwijtraken van materiaal van Sander Personal Coaching door de klant, worden de kosten doorgerekend naar de klant.
 • De klant is zelf verantwoordelijk voor het dragen van juiste kleding en schoeisel tijdens een activiteiten van Sander Personal Coaching.
 • De klant is zelf verantwoordelijk voor het voldoende eten en drinken voor, tijdens en na een activiteit van Sander Personal Coaching.
 1. Privacy en rechten
 • Persoonsgegevens worden strikt gebruikt voor de volgende doeleinden:
 • Facturering (uren registratie, adres e.d.)
 • Communicatie van Sander Personal Coaching naar de klant.
 • Personaliseren en optimaliseren individueel aanbod (zoals training schema’s e.d.)
 • Promotioneel gebruik (Voornaam, foto/video materiaal) (( wordt extra gecommuniceerd indien van toepassing))

Mocht de klant met bovenstaande niet akkoord gaan is het mogelijk dat Sander Personal Coaching geen diensten kan bieden aan de klant.

 • Alle rechten van informatie, documentatie, training schema’s, voeding schema’s, training inhoud en dergelijken ontwikkeld door Sander Personal Coaching blijven bij Sander Personal Coaching en mogen niet zonder toestemming van Sander Personal Coaching gedeeld worden met derden.
 1. Afspraken en annulering.
 • Afspraken die gemaakt worden tussen Sander Personal Coaching en de klant zijn strikt persoonlijk en worden na overleg vastgelegd.
 • Annuleren of verzetten van een training door de klant kan tot 24 uur voor aanvang van de afspraak. Is de annulering korter dan 24 uur voor aanvang, wordt de afspraak wel in rekening gebracht.
 • Aan het einde van een traject eindigt de dienst van Sander Personal Coaching aan de klant automatisch. Mocht de klant willen stoppen met het gebruiken van de diensten van Sander Personal Coaching, dient de klant dit telefonisch en/of schriftelijk per mail door te geven aan Sander Personal Coaching.

6. Betaling.

 • Facturering zal aan het begin van de nieuwe maand plaatsvinden over de openstaande betalingen tot dat moment.
 • Betaling van de factuur dient binnen 14 dagen van de factuurdatum te geschieden.
 • Er wordt op geen enkele wijze geld geretourneerd.
 1. Overige bepalingen.
 • Bij gebruik van accommodaties van andere eigenaren/instellingen zijn voorwaarden en gedragsregels van toepassing bepaald door de eigenaar/instelling. Voor vragen daarover kan de klant terecht bij de eigenaar van de accommodatie.
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle klanten van Sander Personal Coaching. Bij wijziging van deze voorwaarden worden alle klanten per mail op de hoogte gebracht van de nieuw geldende algemene voorwaarden.
 1. Bedrijfs- en contactgegevens Sander Personal Coaching.

Bedrijfsnaam:                   Sander Personal Coaching

Eigenaar:                             Sander Zeijseink

Kvk:                                       67722605

Tel. Nummer:                   06-10691278

E-mail:                                  contact@sanderpersonalcoaching.com

Website:                             www.sanderpersonalcoaching.com

Facebook:                          www.facebook.com/sanderpersonalcoach

Voor vragen, opmerkingen, complimenten of klachten kan de klant contact opnemen via de bovenstaande gegevens met Sander Personal Coaching.

Versie 1, juni 2018